Υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών σελίδων και blogs

Η υπηρεσία προσφέρεται από το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) προς της ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται χρησιμοποιώντας το HMUid.

Συνδεθείτε (Login) για δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε την σελίδα σας.

Υπάρχουν οδηγίες για την χρήση του συστήματος στα ελληνικά.

This service is offered by NOC to all users of HMU.

Access is based on HMUid.

Please visit the Login page to create or manage your blog.

 

Posted in News, Uncategorized | Comments Off on Υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών σελίδων και blogs