Εξοικείωση με την οθόνη διαχείρισης του ιστολόγιου (dashboard), δημοσίευση άρθρων, μεταφόρτωση video κ.α.