Το ιστολόγιο αυτό, δημιουργήθηκε απο τους σπουδαστές που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση στο Κ.Ε.Δ.Δ. του Γ.Τ.Θ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, όπως επίσης και απο τους αμοιβόμενους σπουδαστές, που απασχολούνται στον ίδιο τομέα.

Αρχικοί συντάκτες

Φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση:

  • Αϊβαλιώτης Νικόλαος
  • Αγκούτογλου Ρομπέρτο

Φοιτητές αμοιβόμενοι:

  • Κουκουλάκη Αθηνά
  • Λουπασάκης Κωνσταντίνος

Ευχαριστούμε επίσης:

  • Κωστογιαννοπούλου Όλγα