Ο οδηγός αυτός χρησιμοποιείται και αντιμετωπίζεται ως ένα ιστολόγιο. Έχει όλες τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα δικά σας ιστολόγια, όπως και τις τεχνικές, για τα άρθρα και τις σελίδες που μπορείτε να συγγράψετε στο μέλλον. Βασικά σημεία του οδηγού είναι:

  • Ο κατάλογος με τις θεματικές ενότητες του οδηγού αυτού που υπάρχει στο πλάι σε μορφή ιεραρχικού δέντρου. Κάθε εγγραφή σ’ αυτό είναι και ένας σύνδεσμος, που σας ανακατευθύνει άμεσα με το πάτημα του (αριστερού συνήθως!) κομβίου του ποντικιού.
  • Διάσπαρτα στα κείμενα, συναντώνται λέξεις με διαφορετικό χρώμα (πορτοκαλί). Αυτές είναι σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης και σας οδηγούν άμεσα στην ιστοσελίδα ή στο κεφάλαιο ή γενικά, στην πληροφορία που αναφέρουν.
  • Συναντώνται επίσης εικόνες, που ρόλο έχουν να βοηθήσουν στην κατανόηση των οδηγιών. Οι περισσότερες από αυτές φαίνονται σε μικρή κλίμακα στην επεξηγηματική σελίδα, αλλά με ένα κλίκ πάνω τους, μεγεθύνονται. Για επιστροφή στο σημείο που διαβάζατε, πατήστε το πλήκτρο μετάβασης της προηγούμενης σελίδας του φυλλομετρητή σας (το συνηθισμένο “πίσω” ή “back”).

Επόμενο>>