Το μενού “Εμφάνιση” έχει τις εξής τρεις επιλογές:

Appearance Menu

Θέματα: Περιέχει πληθώρα θεμάτων, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στο blog σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Widgets: Περιέχει επιπλέον παράθυρα, όπως ημερολόγιο, αρχείο, παράθυρο αναζήτησης κ.α., τα οποία μπορείτε να προσθέσετε σε μορφή στήλης στην άκρη της σελίδας σας.

GRavatar:Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης Avatar. Το GRavatar είναι μία εικόνα που σας ακολουθεί από site σε site εμφανιζόμενη δίπλα στο όνομά σας, όταν για παράδειγμα εισάγετε ένα σχόλιο ή ένα post  σε ένα blog.


Θέματα: Από εδώ μπορείτε να εφαρμόσετε ένα θέμα επιλέγοντας “Ενεργοποίηση” ή “Preview” εάν θέλετε πρώτα να δείτε μια προεπισκόπιση αυτού.

Widgets: Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε ένα παράθυρο “τραβώντας το ” από τα “Διαθέσιμα Widgets” στην δεξιά  στήλη”Sidebar 1″. Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε ένα παράθυρο από τη “Sidebar 1” το τραβάτε και πάλι και αυτό πηγαίνει στα ανενεργά Widgets.

GRavatar: Από εδώ, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Enable Gravatars on your blog” μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα GRavatars στο blog σας.